Utvrđenje na Parajankuli
Utvrđenje na Parajankuli Utvrđenje na Parajankuli

   Povratak na članak

Utvrđenje na Parajankuli

Utvrđenje na Parajankuli nalazi se na nadmorskoj visini od 312 metara. Imalo je svrhu da u sadejstvu sa utvrđenjima na istočnoj i zapadnoj Kraljevici štiti južni i zapadni prilaz Zaječaru. Izgradnja utvđenja privedena je kraju 1893. godine, kada ga je posetio kralj Aleksandar I Obrenović, prilikom svoje posete Grljanu. Kombinovanog je tipa, a karakteristično je po tome što je imalo zemljani grudobran ispred kamenih zidova, radi zaštite od neprijateljske vatre, kao i zemljana postolja za topove izvan i zemljana postolja unutar utvrđenja za haubice. Utvrđenje na Parajankuli, imalo je komunikaciju sa tvrđavama na istočnoj i zapadnoj Kraljevici. Foto: Dejan Anta Antonijević

Toggle info

   Povratak na članak

Utvrđenje na Parajankuli

Utvrđenje na Parajankuli nalazi se na nadmorskoj visini od 312 metara. Imalo je svrhu da u sadejstvu sa utvrđenjima na istočnoj i zapadnoj Kraljevici štiti južni i zapadni prilaz Zaječaru. Izgradnja utvđenja privedena je kraju 1893. godine, kada ga je posetio kralj Aleksandar I Obrenović, prilikom svoje posete Grljanu. Kombinovanog je tipa, a karakteristično je po tome što je imalo zemljani grudobran ispred kamenih zidova, radi zaštite od neprijateljske vatre, kao i zemljana postolja za topove izvan i zemljana postolja unutar utvrđenja za haubice. Utvrđenje na Parajankuli, imalo je komunikaciju sa tvrđavama na istočnoj i zapadnoj Kraljevici. Foto: Dejan Anta Antonijević

ostavite komentar