Sombor
Sombor Sombor

   Povratak na članak

Sombor

„Sombor, grad za koji se vežu brojni simboli urbanog identiteta, bio je, između ostalog, poznat i po svojim arteskim bunarima i vodarima. Bunara, koji su zdravu i pitku artesku vodu crpli sa dubine između 120 i 250 metara, bilo je u gradu tokom prve polovine XX veka trideset, a sa njima se pojavilo i specifično somborsko zanimanje - vodar ili sakadžija. Sa domišljato spravljenim kolima, na kojima se nalazilo bure od oko 600 litara, vodari su raznosili vodu sa arteskih bunara po celom gradu, a svaki kvart imao je svog stalnog vodara (u gradu ih je bilo više od dvadeset). Cena kante vode bila je simbolična, ali je, kao i sve drugo vezano za ovaj posao, bila uređena gradskim propisima. Pojava vodovoda, početkom šezdesetih godina XX veka, polako je poslala u istoriju somborske arteske bunare i vodare. Na fotografiji je prikazano punjenje vodarskih kola na Konjovačkom bunaru, na početku današnje Konjovićeve ulice, pedesetih godina XX veka. Veoma je verovatno da je čuveni somborski slikar Sava Stojkov autor ove fotografije, ali to se ne može pouzdano utvrditi”, napisao nam je naš stalni čitalac Milan Stepanović.

Toggle info

   Povratak na članak

Sombor

„Sombor, grad za koji se vežu brojni simboli urbanog identiteta, bio je, između ostalog, poznat i po svojim arteskim bunarima i vodarima. Bunara, koji su zdravu i pitku artesku vodu crpli sa dubine između 120 i 250 metara, bilo je u gradu tokom prve polovine XX veka trideset, a sa njima se pojavilo i specifično somborsko zanimanje - vodar ili sakadžija. Sa domišljato spravljenim kolima, na kojima se nalazilo bure od oko 600 litara, vodari su raznosili vodu sa arteskih bunara po celom gradu, a svaki kvart imao je svog stalnog vodara (u gradu ih je bilo više od dvadeset). Cena kante vode bila je simbolična, ali je, kao i sve drugo vezano za ovaj posao, bila uređena gradskim propisima. Pojava vodovoda, početkom šezdesetih godina XX veka, polako je poslala u istoriju somborske arteske bunare i vodare. Na fotografiji je prikazano punjenje vodarskih kola na Konjovačkom bunaru, na početku današnje Konjovićeve ulice, pedesetih godina XX veka. Veoma je verovatno da je čuveni somborski slikar Sava Stojkov autor ove fotografije, ali to se ne može pouzdano utvrditi”, napisao nam je naš stalni čitalac Milan Stepanović.

ostavite komentar