Egipatske žene su imale prava i slobodu
Egipatske žene su imale prava i slobodu Egipatske žene su imale prava i slobodu

   Povratak na članak

Egipatske žene su imale prava i slobodu

Iako su se smatrale inferiornima u drušvtu, staroegipatske žene su imale zakonsku i finansijsku nezavisnost. One su mogle da kupuju i prodaju svoje vlasništvo, bile su članovi porote, ostavljale testamente i sklapale pravne ugovore. Stare Egipćanke nisu radile van kuće, ali su bile podjednako plaćene za svoje poslove kao muškarci. Za razliku od žena stare Grčke, koje su bile vlasništvo svojih muževa, egipatske pripadnice nežnijeg pola su čak imale i pravo da se razvedu i ponovo udaju. Egipatski parovi su mogli da sklope i dokument sličan predbračnom ugovoru. Ovakvi ugovori bi sadržavali popis imovine koju žena donosi u bračnu zajednicu i garantovali bi kompenzaciju u slučaju razvoda. Foto: Profimedia

Toggle info

   Povratak na članak

Egipatske žene su imale prava i slobodu

Iako su se smatrale inferiornima u drušvtu, staroegipatske žene su imale zakonsku i finansijsku nezavisnost. One su mogle da kupuju i prodaju svoje vlasništvo, bile su članovi porote, ostavljale testamente i sklapale pravne ugovore. Stare Egipćanke nisu radile van kuće, ali su bile podjednako plaćene za svoje poslove kao muškarci. Za razliku od žena stare Grčke, koje su bile vlasništvo svojih muževa, egipatske pripadnice nežnijeg pola su čak imale i pravo da se razvedu i ponovo udaju. Egipatski parovi su mogli da sklope i dokument sličan predbračnom ugovoru. Ovakvi ugovori bi sadržavali popis imovine koju žena donosi u bračnu zajednicu i garantovali bi kompenzaciju u slučaju razvoda. Foto: Profimedia

ostavite komentar