Foto: Oršoja i Erlend Horberg
Foto: Oršoja i Erlend Horberg Foto: Oršoja i Erlend Horberg

   Povratak na članak

Foto: Oršoja i Erlend Horberg

Sledeće stranice: Vodopad Hravnfosar u septembru izgleda kao u doba vikinga – uokviren stablima breza, crnozrnom borovnicom i rekom Kvita belom od nanosa. Vodopad sačinjava niz izvora koji se sa suprotne obale slivaju u reku.

Toggle info

   Povratak na članak

Foto: Oršoja i Erlend Horberg

Sledeće stranice: Vodopad Hravnfosar u septembru izgleda kao u doba vikinga – uokviren stablima breza, crnozrnom borovnicom i rekom Kvita belom od nanosa. Vodopad sačinjava niz izvora koji se sa suprotne obale slivaju u reku.

ostavite komentar