Ktitorski natpis sa Despotove (Krstate) kule
Ktitorski natpis sa Despotove (Krstate) kule Ktitorski natpis sa Despotove (Krstate) kule

   Povratak na članak

Ktitorski natpis sa Despotove (Krstate) kule

Foto dokumentacija Regionalnog zavoda da zaštitu spomenika kulture Smederevo

Toggle info

   Povratak na članak

Ktitorski natpis sa Despotove (Krstate) kule

Foto dokumentacija Regionalnog zavoda da zaštitu spomenika kulture Smederevo

ostavite komentar