Magmatska stena: andezit (Bor)
Magmatska stena: andezit (Bor) Magmatska stena: andezit (Bor)

   Povratak na članak

Magmatska stena: andezit (Bor)

Ovaj prizor u steni može se objasniti fizičkim odlikama hornblende, minerala u čijem se središtu nalazi srce. Po pravcima cepljivosti došlo je do sekundarne izmene i raspadanja ovog minerala, pri čemu je razoreni deo zadobio oblik srca. Foto: Kristina Šarić

Toggle info

   Povratak na članak

Magmatska stena: andezit (Bor)

Ovaj prizor u steni može se objasniti fizičkim odlikama hornblende, minerala u čijem se središtu nalazi srce. Po pravcima cepljivosti došlo je do sekundarne izmene i raspadanja ovog minerala, pri čemu je razoreni deo zadobio oblik srca. Foto: Kristina Šarić

ostavite komentar