Istraživanje: Koliko su najveće reke u Srbiji zagađene?

Otkrivamo vam listu od 15 najvećih i najvažnijih reka vodnog sistema Srbije, u koju klasu spadaju po svom kvalitetu, kao i koji su najveći izvori zagađenja koji prete da izazovu ekološku katastrofu.

Velika Morava

Velika Morava navodnjava najveći deo naše zemlje. Merenja su pokazala da je najzagađenija u neposrednom slivu, gde je teritorija najgušće naseljena, najniža i indistrijski najrazvijenija. Kao i Tisa, kvalitet i zagađenost Velike Morave pogoršani su za razliku od 1990-ih godina, pa se ona danas nalazi pretežno u III i IV klasi i ako se ne bude nešto uradilo povodom tog pitanja, stanje Velike Morave pokazuje tendenciju daljeg pogoršanja stanja. Dodatni problem su i pritoke, među kojima je najzagađenija reka Lepenica IV klase, a neretko se nalazi i van klase. Od opasnih materija u vodi su registrovane veće količine gvožđa, mangana i tanina.  

Najduža reka u našoj zemlji: Morava, linija života Srbije

Zapadna Morava

Za vreme petogodišnjeg posmatranja kvalitet Zapadne Morave je znatno opao. Uzročnik lošeg kvaliteta je gusta naseljenost i veliki broj zagađivača. Povećano zagađenje voda primećuje se i javlja u Čačanskoj, Kraljevačkoj, Trsteničkoj i Kruševačkoj kotlini, dok je uzvodno od Užica stanje voda na prelazu iz I u II klasu. Desna sastavnica, reka Moravica je čistija do Ivanjice i nalazi se u I klasi kvaliteta. 

Ibar

Ibar je planinski tok, pa bi moglo da se pretpostavi da je njegov kvalitet na nivou drinskog. Međutim, to nije tako! Ibar zagađuje drvna industrija, industrija sa Kosova preko reke Sitnice, površinskih rudnika lignita, TE Obilić i fabrike superfosfata. Ono što je poražavajuće je da je Ibar prima reku Ljuštu koja je provereno fekalnim vodama najzagađeniji vodotok u našoj zemlji. Kao i Tisu, i Ibar su poslednjih godina zadesila neka brutalna zagađenja, pa je Ibar u klasi IV.

Binačka Morava

Binačka Morava koja zajedno sa Preševskom Moravicom obrazuje Južnu Moravu iako je malog proticaja dosta je opterećena zagađenjima, pa se po kvalitetu svrstava u II i, veoma često, u III klasu.

Južna Morava

Južna Morava se nalazi između III i IV klase sa tendencijom daljeg pogoršavanja voda jer ima veliki broj zagađivača. Kvalitet gornjeg i donjeg toka se razliku i dok je gornji tok za nijansu čistiji, donji tok zbog pritoka Nišave, Jablanice, Toplice, Puste Reke pokazuje sklonost ka IV i III klasi. Poseban problem predstavlja rekla Toplica kojoj prete industrija Koršumlije i Prokuplja. Između ostalog, u vodama Južne Morave pronađena je veća koncentracija žive.

Nišava

Najveća i vodom najbogatija pritoka Južne Morave je upravo Nišava. Na zagađenost ne utiču samo zagađivači tog dela Srbije, već je Nišava u Bugarskoj veoma zagađena. Poslednja merenja su pokazala da Nišava ima tendenciju ka daljem propadanju i pogoršanju kvaliteta. Jedina svetla tačka je nizvodno, gde reka ima moć samoprečišćavanja ali najviše zbog reljefa i ru pripada II klasi.

Veliki Timok

Beli i Crni Timok opterećene su rudarskom industrijom u svojim tokovima, pa se obično nalaze na prelau iz III u IV klasu, a poslednje merenje na jednom profilu je pokazalo da je kompletan vodotok van klase.

Beli Drim

Kao reka Metohije, Beli Drim je pokazivao karakteristike koje su prikazivale realnu sliku stanja reke, a to je da je ona po kvalitetu bliža II nego III klasi.

Izvor: Naučni rad Miroslava Ocokoljića, Dragane Milijašević i Ane Milanović: Klasifikacija rečnih voda Srbije po stepenu njihove zagađenosti

Zapratite National Geographic Srbija na Instagramu >>> https://www.instagram.com/ngmsrbija/bonus video
ostavite komentar
Inicijalizacija u toku...