Kako su kontinenti dobili imena?

Otkrivamo najverovatnije poreklo imena svakog od sedam kontinenata na Zemlji.

Kako su kontinenti dobili imena? Foto: Wikimedia Commons

Afrika

Prvi kontinent na našoj listi je Afrika. Postoje mnogobrojne teorije o poreklu imena Afrike.

Nakon što su Rimljani porazili Kartaginu u Trećem punskom ratu, svoju novu provinciju nazvali su "Afrika". Najpopularnija teorija o poreklu imena ovog kontinenta navodi da potiče od domorodačkog plemena Afri, a da je Afrika ženska forma latinske reči "Africus", što bukvalno znači "zemlja Afra".


Foto: Wikimedia Commons

Druga teorija, koja ima nedostatak usled činjenice kada je ime prvi put upotrebljeno, navodi da ime potiče od feničanske reči "afar" što znači "prašina". Spojena sa latinskim sufiksom -ika (-ica), koji se nekada koristi za obeležavanje "zemlje", reč je mogla da znači "zemlja prašine".

Imajući u vidu afričku pustinju i vreli klimu na severu, što je mesto gde su Rimljani osvojili svoju provinciju, feničanski koren se smatra kao najverovatnija alternativa teoriji o "plemenu Afri", kada je u pitanju poreklo imena Afrike.

Šta god da je istina, kako su Evropljani nastavili da istražuju i otkrivaju unutrašnjost kontinenta, ime koje su Rimljani prvobitno koristili samo za svoju malu provinciju, zadržalo se i obuhvatilo čitav kontinent koji danas znamo pod imenom Afrika.

NASTAVAK NA SLEDEĆOJ STRANIostavite komentar
Inicijalizacija u toku...
U prodaji je martovsko izdanje časopisa National Geographic Srbija.