Nova vrsta života: Podvodna "pečurka" pripada novoj grani života?

Morska životinja koja koja ima oblik pečurke i živi nedaleko od australijske obale prkosi svrstavanju na drvo života. Tim naučnika sa Univerziteta u Kopenhagenu izjavio je da sićušni organizam ne spada ni u jednu poznatu podvrstu životinjskog carstva.

Nova vrsta života: Podvodna "pečurka" pripada novoj grani života? Foto: BBC

Takva situacija se dogodila samo par puta u proteklih 100 godina. Organizmi su prvobitno prikupljeni 1986. godine. Primećeno je nekoliko sličnosti sa bizarnim i enigmatskim oblicima života sa mekim telom koji su živeli pre oko 635 i 540 miliona godina.

Ovi organizmi su takođe pokazali da ih je teško kategorizovati i neki naučnici su čak naveli da nisu prošli eksperiment višećelijskog života. Naučnici su prepoznali dve nove vrste pečurkastih životinja: Dendrogramma enigmatica i Dendrogramma discoides. Velike svega nekoliko milimetara, ove životinje sašinjava ravan disk i stabljika sa ustima na kraju.

Tokom naučnog krstarenja 1986. godine, naučinci su prikupili organizme na dubini od 400 metara i 1.000 metara jugoistočno od australijske kontinentalne obale, nedaleko od Tasmanije. Međutim, dva nova tipa pečurkastih organizama prepoznata su tek nedavno, nakon sortiranja uzoraka prikupljenih tokom ekspedicije.

"Otkriti nešto slično je zaista retko, što se možda desilo četiri puta u poslednjih 100 godina.", rekao je istraživač Jorgen Olesen sa Univerziteta u Kopenhagenu. "Verujemo da pripadaju životinjskom carstvu negde, ali pitanje je gde."

Sistem koji se koristi za grupisanje svih oblika života na Zemlji obuhvata nekoliko nivoa i taksonomske redove.

Domen je najviši taksonomski red, a ispod njega je carstvo. Biolozi tradicionalno prihvataju pet ili šest carstava, uključujući životinjsko, biljno, carstvo gljiva i carstvo bakterija.

Carstva su podeljena na tipove, koji su grupisani na osnovu sličnosti fizičkog izgleda.

"Ono što možemo da kažemo za ove organizme jeste da ne pripadaju onima sa osnom simetrijom (bilaterijom).", rekao je doktor Olesen.

Bilaterija predstavlja jednu od najvažnijih životinjskih grupa, čiji članovi imaju osnu simetriju (njihova tela prepolovljena vertikalom na levu i desnu polovinu deluju kao u ogledalu). Ljudi spadaju u tu grupu.

Novi organizmi su višećelijski, ali uglavnom nesimetrični, sa gustim slojem želatinastog materijala između spoljne kože i unutrašnjeg sloja stomačnih ćelija.

Naučnici su pronašli neke sličnosti sa drugim životinjskim grupama, poput žarnjaka (Cnidaria), tipa koji obuhvata korale i meduze, kao i rebronoša (Ctenophora), koje uključuju morske organizme poznate kao češljaste meduze. Međutim, novi organizmi ne ispunjavaju sve kriterijume za prijem u bilo koji od tih kategorija.

Doktor Olesen je izjavio da nove životinje mogu biti ili veoma rana grana na drvetu života, ili međugrana između dva različita životinjska tipa. On je priznao da bi eventualno mogle da nađu put do neke postojeće grupe, pošto se zna veoma malo o biologiji Dendrogramma.

Jedan od načina da se reši pitanje oko afiniteta Dendrogramma bilo bi ispitivanje njene DNK, ali su za to potrebni novi uzorci. Originalni su prvobitno čuvani u formaldehidu, a kasnije su premeštene u 80-postotni alkohol, što je model tretmana koji sprečava analizu genetskog materijala.

"Objavili smo ovo istraživanje kao deo molbe za pomoć.", rekao je doktor Olesen i dodao: "Možda tamo negde postoji neko ko bi mogao da nam pomogne u pronalaženju novih uzoraka."bonus video
ostavite komentar
Inicijalizacija u toku...