Mitologija: Ko su karakondžule i kalikancari?

Ova zastrašujuća i zla mitska bića uterivala su strah u kosti čitavom stanovništvu jugoistočne Evrope. Odakle potiču karakondžule ili kalikancari?

Mitologija: Ko su karakondžule i kalikancari? Foto: Wikimedia Commons

Kalikancari (grč. kallikantzaroi) su zli goblini za koje se veruje da žive u podzemnom svetu i da izlaze na površinu tokom dvanaest dana Božića, od 25. decembra do 6. januara (od zimskog solsticija tokom dve nedelje kada Sunce "prestaje" sa svojim sezonskim kretanjem).

Veruje se da kalikancari ostaju pod zemljom da bi isekli Drvo sveta, koje će potom pasti zajedno sa celom Zemljom. Međutim, prema predanju, taman kad su pri kraju sečenja, Božićna zora stiže i oni su u stanju da izađu na površinu kako bi uznemiravali smrtnike - zbog čega zaboravljaju na drvo.

Konačno, 6. januara (po gregorijanskom kalendaru), Sunce ponovo počinje da se kreće i oni moraju da se vrate sečenju. Međutim, u povratku vide da se Drvo sveta za vreme njihovog odsustva zacelilo, tako da moraju da počnu ponovo ispočetka. Veruje se da je u pitanju godišnji događaj.

Iako ne postoji standardizovani opis izgleda kalikancara, neki Grci su ih zamišljali kao poluživotinje i to uglavnom kao mužjake. Kaže se da nalikuju na male, crne đavole, a postoje i teorije da imaju vučji lik. Verovalo se i da su to inkarnirane duše predaka, koje predvodi "hromi demon".

Za razliku od kalikancara, karakondžule su isključivo ženski demoni sa likom starice velikih noktiju i gvozdenih zuba, često glave ukrašene rogovima. One se javljaju "u nekrštene dane" (dvanaest dana Božića) i tada noću jašu svakog muškarca koji se nađe van kuće, dok ženama grebu lice, dave ih u vodi ili ih bacaju s brda, nekada se verovalo. Teško fizičko mučenje traje sve do zore kada se žrtva oslobađa.

U predelu Đevđelije se pravi božićni kolač koji se naziva karakondžul.

Verovanje u karakondžule delimo s Bugarima i Makedoncima, a ono se još uvek održalo u južnim delovima Srbije. Nasledili smo ga od Grka, koji su u njega verovali u muškom obliku. Naime, karakondžule su ženska forma noćnih kolobdija, kojima su oko Božića prinošene žrtve. Postoji teorija po kojoj su Grci verovanje u ova bića nasledili od Slovena.bonus video
ostavite komentar
Inicijalizacija u toku...
U prodaji je septembarsko izdanje časopisa National Geographic Srbija.