Jedinstveno iskustvo u Muzeju nauke i tehnike: Jeste li znali da je prva robotska šaka napravljena u Srbiji?

Malo Beograđana zna da su naučnici Instituta Mihajlo Pupin prvi u svetskoj istoriji konstruisali pretke robota i da se oni danas mogu videti u Muzeju nauke i tehnike, u Skender-begovoj 51.

Daljinar i šifarnik Mihaila Petrovića Alasa

Istaknuti srpski matematičar, istraživač, putopisac, muzičar i ribar, Mihailo Petrović Alas, bio je i izumitelj. Poznato je da je zaštitio deset patenata, od toga devet u Francuskoj i jedan u Velikoj Britaniji.

Njegov prvi patent, daljinar zemaljske aritljerije, Mihajlo Petrović konstruisao je, za potrebe Vojno-tehničkog zavoda u Kragujevcu, zajedno sa generalom Miloradom Terzićem. Uređaj su patentirali u Francuskoj 1910. godine, pod nazivom  „Télémètre à sextant“ i pod brojem 413.730. Patent je 1912. godine otkupila ruska vojska. 

Daljinar radi  na principu sekstanta, gde se udaljenost od ciljanog objekta određuje na osnovu ugla linije posmatranja i odgovarajućeg paralaktičkog ugla, te udaljenosti između dve tačke posmatranja. Petrovićev i Terzićev instrument usavršava ovaj sistem, jer traženo rastojanje izražava neposredno jednim umnoškom rastojanja između dve tačke posmatranja, ne zahtevajući nikakav račun.

Znate li da u beogradskom Muzeju knjiga i putovanja postoji knjiga čije je korice oslikao slon?

Deo sistema za šifrovanje, pod nazivom „Tri kartona“ Mihailo Petrović Alas konstruisao je u Ženevi 1917. godine za potrebe srpske vojske. Na Petrovićev rad u ovoj oblasti uticao je rad u našoj državnoj komisji za ocenu dotadašnjeg sistema šifrovanja.

U periodu između 1927. i 1937. godine Mihailo Petrović je za potrebe „Škole za obuku na šifri” Obaveštajnog odeljenja Glavnog generalštaba Kraljevine SHS/Jugoslavije pripremio 24 sveske o „Kriptografiji”.

Isti sistem, znatno usavršen, posle rata je koristilo Ministarstvo Vojske i Mornarice i Ministarstvo inostranih dela prilikom diplomatske prepiske. Usavršeni sistem se sastojao od deset pripremljenih kartona sa tabelama, nudio je mogućnost izmene 720 ključeva, pri čemu je za izmenu ključa korišćen niz od pet cifara. bonus video
ostavite komentar
Inicijalizacija u toku...