10 Rusa koji su vam promenili život, a da to niste ni znali

Iza svakog tehnološkog razvitka je dug period proba i grešaka, kao i posvećenost istraživača i naučnika da svoje snove pretvore u stvarnost.

5. Nikolaj Pirogov - anestezija u terenskoj hirurgiji

Teško je prenaglasiti važnost anestezije. Biti u mogućnosti da spavate, ne osećajući ništa dok vas hirug operiše je skoro nezamislivo. Anestezija je prvi put upotrebljena na bojnom polju, gde je operacija često bila radikalna i hitna. Nikolaj Pirogov je bio poznati lekar, koji je doprineo brojnim inovacijama modernoj medicini. Jedan od njegovih najvećih dostignuća je razvoj vojnoe medicine, uvođenje terenske hirurgije i druge tehnika spašavanja života. On je takođe bio prvi koji je kosristio etar kao anestetik. Pirogov je uveo i upotrebu anestezije u opštoj hirurgiji u Rusiji, kompletirajući istraživanje na ovu temu.

6. Fjodor Pirotski - tramvaj

Sistem tramvaja ne postoji u svakom gradu, ali u gradovima koji poseduju ovaj sistem je poznato da ljudi gotovo uskaču u tramvaje kako bi izbegli gužvu u saobraćaju. Ono što je malo poznato je to gde je prvi tramvaj dizajniran i ko ga je kreirao. Prva tramvajska linija je funkcionisala u gradu Sestroretsk, blizu Sankt Peterburga, a testirao ju je Fjodor Pirotski. Nakon toga, druge kompanije kontaktiraju Pirotskog i sistem tramvaja se širi svetom.

Pogledajte i 10 izuma koji su promenili svet

7. Aleksandar Stoletov - solarna ćelija

Solarna ćelija u naučnim krugovima je poznatija kao fotonaponska ćelija. Na laičkom jeziku, to je kada se elektron emituje nakon sijanja svetlosti na objektu. Možda se pitate zašto je ovo toliko važno u svakodnevnom životu? Odgovor je jednostavan. Bez solarne ćelije, ne bismo imali televiziju.

8. Dmitri Zagražski - pogonske gusenice


Ovaj sistem funkcioniše kao neprekidni pojas gazećeg sloja koji se pokreće sa dva ili više točkova. Istraživanje za ovu vrstu pogona je izvedeno još u 18. veku, ali je ruski inženjer, Dmitri Zagražski, bio prvi koji je patentirao dizajn. Nažalost, zbog nedostatka sredstava, nije bio u mogućnosti da završi radni prototip. Patent je uništen, a razvoj i dizajn su preuzrli drugi naučnici i istraživači. Trenutno se ovaj pogonski sistem široko koristi u građevinarstvu i poljoprivrednoj industriji, ali se ove gusenice takođe koriste i na tenkovima.

9. Pavel Jabločkov - transformator

Transformatori rade na povećanju i smanjivanju voltaže u strujnom kolu. S obzirom da su glavni izvori električne energije elektrane, koje generišu visoki napon električne energije, bitno je da se taj napon smanji kada dođe do kuće, ili bilo koje druge zgrade sa električnim aparatima. Prvi transformator naizmenične struje napravio je ruski inženjer Pavel Jabločkov. On je demonstrirao upotrebu transformatora tako što je uključio više električnih sveća koristeći jedan generator.

10. Vladimir Šukhov - proces krekiranja nafte

Krekiranje je komplikovan hemijski proces razlaganja kompleksnih organskih molekula u jedinstvene molekule pod visokim temperaturama i pritiscima. Brojne metode krekiranja su testirane u naftnoj hemiji, ali metod Vladimira Šukhova bio je prvi. U poređenju sa standardnom metodom destilacije koja pretvara 10-20 odsto sirove nafte u benzin, krekiranje pretvara proizvodnju na 70 odsto. Tehnika krekiranja je od suštinskog značaja za komercijalnu naftnu industriju. 

Izvor: theculturetrip.combonus video
ostavite komentar
Inicijalizacija u toku...