Foto: Robert Klark
Foto: Robert Klark Foto: Robert Klark

   Povratak na članak

Foto: Robert Klark

Arheolog Lisa Snejp-Kenedi otkriva tragove ždrala u Goldklifu. Ždralovi su danas retki u Britaniji, a nekada su sigurno bili vredan izvor hrane za ljude iz mezolita, kako ovde tako i dalje prema istoku, u Dogerlandu.

Toggle info

   Povratak na članak

Foto: Robert Klark

Arheolog Lisa Snejp-Kenedi otkriva tragove ždrala u Goldklifu. Ždralovi su danas retki u Britaniji, a nekada su sigurno bili vredan izvor hrane za ljude iz mezolita, kako ovde tako i dalje prema istoku, u Dogerlandu.

ostavite komentar