Šilanavogi
Šilanavogi Šilanavogi

   Povratak na članak

Šilanavogi

Na oko trideset kilometara od Belfasta je rodni kraj naroda Dotraki – mnoge scene sa njima su nastale u dolini pod brdom Slemiš (na slici). 'Dotračko more' se u seriji nalazi istočno od Esosa, velikog kontinenta istočno od Vesterosa.

Toggle info

   Povratak na članak

Šilanavogi

Na oko trideset kilometara od Belfasta je rodni kraj naroda Dotraki – mnoge scene sa njima su nastale u dolini pod brdom Slemiš (na slici). 'Dotračko more' se u seriji nalazi istočno od Esosa, velikog kontinenta istočno od Vesterosa.

ostavite komentar