Manakova kuća
Manakova kuća Manakova kuća

   Povratak na članak

Manakova kuća

„U starom delu Beograda, koji se strmim, kaldrmisanim uličicama spušta ka reci − ovaj kraj se nazivao Donja srpska varoš, Savska varoš ili Savamala, izvedeno od imena Sava i turske reči za malo naselje mahala − početkom XIX veka podignuta je zgrada, danas poznata kao Manakova kuća, u istočnjačko-balkanskom stilu, tipičnom za arhitekturu ovog podneblja. Služila je kao takozvana tatar-pošta Kneževine Srbije (prvi ovdašnji raznosači pošte bili su glasnici tatarskog porekla, izdržljivi i brzi jahači), čemu je pogodovala i blizina rečnog pristaništa i železnice, dok se u nju nije uselila porodica Manojla Manaka, Cincara. Njegov naslednik, a moj čukundeda Jovan Manak(ović), tu je držao konak i magazu, koje su posle preuzeli drugi stanari. Jedna od njegovih kćeri, Draga, udala za Savu Mijalkovića, neko vreme ministra pošta Kraljevine Srbije. Šezdesetih godina prošlog veka Manakova kuća je postala zaštićeni spomenik kulture, deo Etnografskog muzeja. Uskoro počinju radovi na njenoj obnovi, uz saglasnost Zavoda za zaštitu spomenika grada i sredstva Ministarstva kulture Srbije.“ – Aleksandra Mijalković

Toggle info

   Povratak na članak

Manakova kuća

„U starom delu Beograda, koji se strmim, kaldrmisanim uličicama spušta ka reci − ovaj kraj se nazivao Donja srpska varoš, Savska varoš ili Savamala, izvedeno od imena Sava i turske reči za malo naselje mahala − početkom XIX veka podignuta je zgrada, danas poznata kao Manakova kuća, u istočnjačko-balkanskom stilu, tipičnom za arhitekturu ovog podneblja. Služila je kao takozvana tatar-pošta Kneževine Srbije (prvi ovdašnji raznosači pošte bili su glasnici tatarskog porekla, izdržljivi i brzi jahači), čemu je pogodovala i blizina rečnog pristaništa i železnice, dok se u nju nije uselila porodica Manojla Manaka, Cincara. Njegov naslednik, a moj čukundeda Jovan Manak(ović), tu je držao konak i magazu, koje su posle preuzeli drugi stanari. Jedna od njegovih kćeri, Draga, udala za Savu Mijalkovića, neko vreme ministra pošta Kraljevine Srbije. Šezdesetih godina prošlog veka Manakova kuća je postala zaštićeni spomenik kulture, deo Etnografskog muzeja. Uskoro počinju radovi na njenoj obnovi, uz saglasnost Zavoda za zaštitu spomenika grada i sredstva Ministarstva kulture Srbije.“ – Aleksandra Mijalković

ostavite komentar