Sa stočne pijace u Pirotu
Sa stočne pijace u Pirotu Sa stočne pijace u Pirotu

   Povratak na članak

Sa stočne pijace u Pirotu

„Seljak iz okoline Pirota doveo je svoju kravu na stočnu pijacu u Pirotu u nameri da je proda. Fotografiju je snimio Marinko Antić početkom 1950. godine, a ime seljaka ostalo nam je nepoznato. Ova fotografija, kao i većina Marinkovih radova, pokazuje njegovu sklonost da snima ljude u vremenu. Njegovu izreku Uvek se ima nešto snimiti i danas ponavljaju mnogi foto-amateri koje je ucio i inspirisao. Marinko Antić je jedan od osnivača foto-kluba pri domu Jugoslovenske narodne armije (danas Vojske Srbije) 1960. godine. Klub je izdavao svoj Foto-almanah od osnivanja pa do 2000. godine, kada su ugašeni i klub i časopis. Marinko Antić, rođ–eni Piroćanac, nedavno je preminuo u dubokoj starosti.“ – Milan Radosavljević

Toggle info

   Povratak na članak

Sa stočne pijace u Pirotu

„Seljak iz okoline Pirota doveo je svoju kravu na stočnu pijacu u Pirotu u nameri da je proda. Fotografiju je snimio Marinko Antić početkom 1950. godine, a ime seljaka ostalo nam je nepoznato. Ova fotografija, kao i većina Marinkovih radova, pokazuje njegovu sklonost da snima ljude u vremenu. Njegovu izreku Uvek se ima nešto snimiti i danas ponavljaju mnogi foto-amateri koje je ucio i inspirisao. Marinko Antić je jedan od osnivača foto-kluba pri domu Jugoslovenske narodne armije (danas Vojske Srbije) 1960. godine. Klub je izdavao svoj Foto-almanah od osnivanja pa do 2000. godine, kada su ugašeni i klub i časopis. Marinko Antić, rođ–eni Piroćanac, nedavno je preminuo u dubokoj starosti.“ – Milan Radosavljević

ostavite komentar