Ljubaznošću Muzeja Univerziteta Pensilvanije. Snimljeno u Muzejskom centru Denos, Travers Siti, Mičigen.
Ljubaznošću Muzeja Univerziteta Pensilvanije. Snimljeno u Muzejskom centru Denos, Travers Siti, Mičigen. Ljubaznošću Muzeja Univerziteta Pensilvanije. Snimljeno u Muzejskom centru Denos, Travers Siti, Mičigen.

   Povratak na članak

Ljubaznošću Muzeja Univerziteta Pensilvanije. Snimljeno u Muzejskom centru Denos, Travers Siti, Mičigen.

Zlatni ukras poglavice iz obližnjeg Sitio Kontea, sa smaragdom u sredini, predstavlja neko stvorenje iz mašte. Ukras je dug 12,4 cm.

Toggle info

   Povratak na članak

Ljubaznošću Muzeja Univerziteta Pensilvanije. Snimljeno u Muzejskom centru Denos, Travers Siti, Mičigen.

Zlatni ukras poglavice iz obližnjeg Sitio Kontea, sa smaragdom u sredini, predstavlja neko stvorenje iz mašte. Ukras je dug 12,4 cm.

ostavite komentar