Povratak na članak

11. novembar 2010. Nasini sateliti-blizanci STEREO A i B omogućili su prvi skoro potpun pogled na Sunčevu površinu. Praznina je popunjena u junu 2011. godine. Osmatrači svemirskih vremenskih uslova sada mogu da vide razvoj aktivnih regiona i sa druge strane Sunca, što im omogućava da preciznije prognoziraju moguće putanje masivnih koronalnih erupcija. Ovako poboljšan uvid može da ima ključnu ulogu u blagovremenom upozoravanju kada Sunce sledeći put pošalje neku silovitu oluju u pravcu Zemlje.

Toggle info

   Povratak na članak

11. novembar 2010. Nasini sateliti-blizanci STEREO A i B omogućili su prvi skoro potpun pogled na Sunčevu površinu. Praznina je popunjena u junu 2011. godine. Osmatrači svemirskih vremenskih uslova sada mogu da vide razvoj aktivnih regiona i sa druge strane Sunca, što im omogućava da preciznije prognoziraju moguće putanje masivnih koronalnih erupcija. Ovako poboljšan uvid može da ima ključnu ulogu u blagovremenom upozoravanju kada Sunce sledeći put pošalje neku silovitu oluju u pravcu Zemlje.

ostavite komentar