Foto: Nasa SDO
Foto: Nasa SDO Foto: Nasa SDO

   Povratak na članak

Foto: Nasa SDO

7. jun 2011. Opservatorija solarne dinamike snimila je masivnu koronalnu erupciju (u položaju kazaljke na četiri sata na časovniku sa cifarnikom) koristeći različite talasne dužine svetlosti koje odslikavaju temperature u slojevima Sunčeve atmosfere. Temperature u relativno hladnoj hromosferi iznose svega 50.000 stepeni Celzijusa, ali brzo porastu na skoro milion stepeni u koroni iznad nje (sledeća fotografija).

Toggle info

   Povratak na članak

Foto: Nasa SDO

7. jun 2011. Opservatorija solarne dinamike snimila je masivnu koronalnu erupciju (u položaju kazaljke na četiri sata na časovniku sa cifarnikom) koristeći različite talasne dužine svetlosti koje odslikavaju temperature u slojevima Sunčeve atmosfere. Temperature u relativno hladnoj hromosferi iznose svega 50.000 stepeni Celzijusa, ali brzo porastu na skoro milion stepeni u koroni iznad nje (sledeća fotografija).

ostavite komentar