Artefakti su prikazani ljubaznošću Ministarstva nacionalne baštine (Dnph), Nacionalnog instituta za kulturu (Inac), Panama; Snimljeno u Institutu za tropska istraživanja „Smitsonijan”
Artefakti su prikazani ljubaznošću Ministarstva nacionalne baštine (Dnph), Nacionalnog instituta za kulturu (Inac), Panama; Snimljeno u Institutu za tropska istraživanja „Smitsonijan” Artefakti su prikazani ljubaznošću Ministarstva nacionalne baštine (Dnph), Nacionalnog instituta za kulturu (Inac), Panama; Snimljeno u Institutu za tropska istraživanja „Smitsonijan”

   Povratak na članak

Artefakti su prikazani ljubaznošću Ministarstva nacionalne baštine (Dnph), Nacionalnog instituta za kulturu (Inac), Panama; Snimljeno u Institutu za tropska istraživanja „Smitsonijan”

Dve figurice od zlata i smole nađene su iznad donje vilice. Slična figurina sa zlatnim šakama sahranjena je sa poglavicom čije kosti su se, kao i mnoge na ovom lokalitetu, odavno raspale pod udarom sezonskih poplava. Šake figurine duge su 2 cm.

Toggle info

   Povratak na članak

Artefakti su prikazani ljubaznošću Ministarstva nacionalne baštine (Dnph), Nacionalnog instituta za kulturu (Inac), Panama; Snimljeno u Institutu za tropska istraživanja „Smitsonijan”

Dve figurice od zlata i smole nađene su iznad donje vilice. Slična figurina sa zlatnim šakama sahranjena je sa poglavicom čije kosti su se, kao i mnoge na ovom lokalitetu, odavno raspale pod udarom sezonskih poplava. Šake figurine duge su 2 cm.

ostavite komentar