Artefakti su prikazani ljubaznošću Ministarstva nacionalne baštine (Dnph), Nacionalnog instituta za kulturu (Inac), Panama; Snimljeno u Institutu za tropska istraživanja „Smitsonijan”
Artefakti su prikazani ljubaznošću Ministarstva nacionalne baštine (Dnph), Nacionalnog instituta za kulturu (Inac), Panama; Snimljeno u Institutu za tropska istraživanja „Smitsonijan” Artefakti su prikazani ljubaznošću Ministarstva nacionalne baštine (Dnph), Nacionalnog instituta za kulturu (Inac), Panama; Snimljeno u Institutu za tropska istraživanja „Smitsonijan”

   Povratak na članak

Artefakti su prikazani ljubaznošću Ministarstva nacionalne baštine (Dnph), Nacionalnog instituta za kulturu (Inac), Panama; Snimljeno u Institutu za tropska istraživanja „Smitsonijan”

U lično blago jednog poglavice spada viseći ukras u obliku morskog konjića, ukrasne naušnice, deo grudnog oklopa, ogrlica i kopče. Sve je bilo zakopano u vreći zajedno sa ovim kamenim perlama koje su se rasule kad je platno istrulilo. Poređenja radi, viseći ukras u obliku morskog konjića dug je 7,8 cm.

Toggle info

   Povratak na članak

Artefakti su prikazani ljubaznošću Ministarstva nacionalne baštine (Dnph), Nacionalnog instituta za kulturu (Inac), Panama; Snimljeno u Institutu za tropska istraživanja „Smitsonijan”

U lično blago jednog poglavice spada viseći ukras u obliku morskog konjića, ukrasne naušnice, deo grudnog oklopa, ogrlica i kopče. Sve je bilo zakopano u vreći zajedno sa ovim kamenim perlama koje su se rasule kad je platno istrulilo. Poređenja radi, viseći ukras u obliku morskog konjića dug je 7,8 cm.

ostavite komentar