Autorska prava © 2012. RMS Titanic Inc.; Produkcija AIVL, WHOI. Izrada modela Stefan Fičtel
Autorska prava © 2012. RMS Titanic Inc.; Produkcija AIVL, WHOI. Izrada modela Stefan Fičtel Autorska prava © 2012. RMS Titanic Inc.; Produkcija AIVL, WHOI. Izrada modela Stefan Fičtel

   Povratak na članak

Autorska prava © 2012. RMS Titanic Inc.; Produkcija AIVL, WHOI. Izrada modela Stefan Fičtel

Prvi celovit pogled na legendarnu olupinu: Proučavanje ove hrpe metala predstavlja večni izazov za stručnjake. Jedan od njih kaže da „ako ćete ovo da tumačite, morate voleti Pikasa.”

Toggle info

   Povratak na članak

Autorska prava © 2012. RMS Titanic Inc.; Produkcija AIVL, WHOI. Izrada modela Stefan Fičtel

Prvi celovit pogled na legendarnu olupinu: Proučavanje ove hrpe metala predstavlja večni izazov za stručnjake. Jedan od njih kaže da „ako ćete ovo da tumačite, morate voleti Pikasa.”

ostavite komentar