Foto: Filis Galembo
 Foto: Filis Galembo  Foto: Filis Galembo

   Povratak na članak

Foto: Filis Galembo

Haiti: Ovaj maskirani mladić drži savremena oruđa – pištolj i telefon. Ostali delovi njegovog paklenog karnevalskog ruha su u vezi sa prošlošću Haitija. Da bi simbolički predstavio patnje robova, obmotao se konopcem, a njegova koža je premazana ugljem i melasom, što je jeftin i lak način maskiranja koji se praktikuje još od kolonijalnih vremena.

Toggle info

   Povratak na članak

Foto: Filis Galembo

Haiti: Ovaj maskirani mladić drži savremena oruđa – pištolj i telefon. Ostali delovi njegovog paklenog karnevalskog ruha su u vezi sa prošlošću Haitija. Da bi simbolički predstavio patnje robova, obmotao se konopcem, a njegova koža je premazana ugljem i melasom, što je jeftin i lak način maskiranja koji se praktikuje još od kolonijalnih vremena.

ostavite komentar