Foto: Rina Efendi
Foto: Rina Efendi Foto: Rina Efendi

   Povratak na članak

Foto: Rina Efendi

Šezdesettrogodišnjem Mihaju Cipljau na njegovoj livadi pomažu komšije iz Fereštija u prevrtanju i sušenju sena. U poslu se zajednički učestvuje mada svaka livada ima svog vlasnika i brižljivo označene međe. Vile od leskovog drveta, koje su neretko uglačane od dugogodišnje upotrebe, generacijski se nasleđuju.

Toggle info

   Povratak na članak

Foto: Rina Efendi

Šezdesettrogodišnjem Mihaju Cipljau na njegovoj livadi pomažu komšije iz Fereštija u prevrtanju i sušenju sena. U poslu se zajednički učestvuje mada svaka livada ima svog vlasnika i brižljivo označene međe. Vile od leskovog drveta, koje su neretko uglačane od dugogodišnje upotrebe, generacijski se nasleđuju.

ostavite komentar