Foto: Kris Toala Olifars
Foto: Kris Toala Olifars Foto: Kris Toala Olifars

   Povratak na članak

Foto: Kris Toala Olifars

Iza veličanstvenih fasada polukružnog prstena kanala često se nalaze jednako impozantni vrtovi, kao što je i vrt Muzeja „fan Loun” na Kajzergrahtu. Nekada je ovo bio dom Vilema fan Louna, koji je 1602. godine bio jedan od osnivača Holandske istočnoindijske kompanije

Toggle info

   Povratak na članak

Foto: Kris Toala Olifars

Iza veličanstvenih fasada polukružnog prstena kanala često se nalaze jednako impozantni vrtovi, kao što je i vrt Muzeja „fan Loun” na Kajzergrahtu. Nekada je ovo bio dom Vilema fan Louna, koji je 1602. godine bio jedan od osnivača Holandske istočnoindijske kompanije

ostavite komentar