Foto: Kris Toala Olifars
Foto: Kris Toala Olifars Foto: Kris Toala Olifars

   Povratak na članak

Foto: Kris Toala Olifars

Prinsengraht je spoljni od tri glavna kanala koji obrazuju polukružni prsten. Kopanje kanala otpočelo je 1613. godine i predstavlja treći veliki program širenja grada. Dok su se bogati trgovci u to doba naseljavali na Herensgrahtu, na Prinsengrahtu su zidane radionice i skladišta.

Toggle info

   Povratak na članak

Foto: Kris Toala Olifars

Prinsengraht je spoljni od tri glavna kanala koji obrazuju polukružni prsten. Kopanje kanala otpočelo je 1613. godine i predstavlja treći veliki program širenja grada. Dok su se bogati trgovci u to doba naseljavali na Herensgrahtu, na Prinsengrahtu su zidane radionice i skladišta.

ostavite komentar