Foto: Fric Hofman
Foto: Fric Hofman Foto: Fric Hofman

   Povratak na članak

Foto: Fric Hofman

Na terenu na kojem je 10 km na čas odlična brzina, pseća zaprega napreduje dobrim tempom preko moreuza Šenan. Kada se vremenske prilike pogoršaju, podvig je preći i jedan kilometar dnevno – sa povremenim zaustavljanjem da se otkopaju sanke.

Toggle info

   Povratak na članak

Foto: Fric Hofman

Na terenu na kojem je 10 km na čas odlična brzina, pseća zaprega napreduje dobrim tempom preko moreuza Šenan. Kada se vremenske prilike pogoršaju, podvig je preći i jedan kilometar dnevno – sa povremenim zaustavljanjem da se otkopaju sanke.

ostavite komentar