Sedimentna stena: organogeni krečnjak (Zagrađe)
Sedimentna stena: organogeni krečnjak (Zagrađe) Sedimentna stena: organogeni krečnjak (Zagrađe)

   Povratak na članak

Sedimentna stena: organogeni krečnjak (Zagrađe)

Ljuštura makrofosila s mikrofaunom urgonske starosti (oko 130–210 miliona godina). Foto: Kristina Šarić

Toggle info

   Povratak na članak

Sedimentna stena: organogeni krečnjak (Zagrađe)

Ljuštura makrofosila s mikrofaunom urgonske starosti (oko 130–210 miliona godina). Foto: Kristina Šarić

ostavite komentar