Magmatska stena: dacit (Bor)
Magmatska stena: dacit (Bor) Magmatska stena: dacit (Bor)

   Povratak na članak

Magmatska stena: dacit (Bor)

Kristali mrkozelenih biotita i sivih plagioklasa započeli su kristalizaciju još ispod površine Zemlje, što je trajalo sve vreme tokom uspinjanja magme ka površini. U trenutku izlivanja hlađenje magme bilo je trenutno i ostatak nije uspeo da se iskristališe, već je obrazovao crnu osnovnu masu. Foto: Kristina Šarić

Toggle info

   Povratak na članak

Magmatska stena: dacit (Bor)

Kristali mrkozelenih biotita i sivih plagioklasa započeli su kristalizaciju još ispod površine Zemlje, što je trajalo sve vreme tokom uspinjanja magme ka površini. U trenutku izlivanja hlađenje magme bilo je trenutno i ostatak nije uspeo da se iskristališe, već je obrazovao crnu osnovnu masu. Foto: Kristina Šarić

ostavite komentar