Metamorfna stena: gnajs
Metamorfna stena: gnajs Metamorfna stena: gnajs

   Povratak na članak

Metamorfna stena: gnajs

U metamorfnim procesima neretko se formiraju krupni kristali, tzv. porfiroblasti. Oni mogu biti centimetarskih dimenzija, kao i ovaj žuti staurolit. Ovaj mineral nastaje na račun gline, pa tako pružainformaciju o steni koja se metamorfisala, protolitu koji je bio stena sedimentnog porekla. Niz dijagonalu se 'sankaju' šarene liske biotita i sivi i beli kristali kvarca. Foto: Kristina Šarić

Toggle info

   Povratak na članak

Metamorfna stena: gnajs

U metamorfnim procesima neretko se formiraju krupni kristali, tzv. porfiroblasti. Oni mogu biti centimetarskih dimenzija, kao i ovaj žuti staurolit. Ovaj mineral nastaje na račun gline, pa tako pružainformaciju o steni koja se metamorfisala, protolitu koji je bio stena sedimentnog porekla. Niz dijagonalu se 'sankaju' šarene liske biotita i sivi i beli kristali kvarca. Foto: Kristina Šarić

ostavite komentar