Foto: Stiv Gšmajsner, Photo Researchers, INC
Foto: Stiv Gšmajsner, Photo Researchers, INC Foto: Stiv Gšmajsner, Photo Researchers, INC

   Povratak na članak

Foto: Stiv Gšmajsner, Photo Researchers, INC

PAENIBACILLUS Laboratorijski uzgojena kolonija bakterija Paenibacillus vortex organizovana je u obliku lepeze, sa pipcima koji se šire u potrazi za hranom. Bakterije su u stanju da deluju kolektivno, međusobno komunicirajući pomoću hemijskih signala.

Toggle info

   Povratak na članak

Foto: Stiv Gšmajsner, Photo Researchers, INC

PAENIBACILLUS Laboratorijski uzgojena kolonija bakterija Paenibacillus vortex organizovana je u obliku lepeze, sa pipcima koji se šire u potrazi za hranom. Bakterije su u stanju da deluju kolektivno, međusobno komunicirajući pomoću hemijskih signala.

ostavite komentar