Foto: Aleksandar Plavevski
Foto: Aleksandar Plavevski Foto: Aleksandar Plavevski

   Povratak na članak

Foto: Aleksandar Plavevski

Posredujući između humanitarnih organizacija i naroda, Dečanci rade i na poboljšanju uslova života srpskog življa na Kosovu, koje je ohrabreno istrajnošću monaha.

Toggle info

   Povratak na članak

Foto: Aleksandar Plavevski

Posredujući između humanitarnih organizacija i naroda, Dečanci rade i na poboljšanju uslova života srpskog življa na Kosovu, koje je ohrabreno istrajnošću monaha.

ostavite komentar