NG foto konkurs

Propozicije

Propozicije

 1. Organizator nagradnog foto konkursa je Adria Media Serbia doo, sa matičnim brojem 17572423, PIB: 103548123 (u daljem tekstu Organizator).
 2. Konkurs traje od 09.06 2014. do 20.07. 2014.
 3. Konkurs se sprovodi tokom pet nedelja.
 4. Prijave (fotografije) za konkurs se primaju svake nedelje od ponedeljka do nedelje u 23:59h (počevši od 09.06.2014). Sve fotografije poslate nakon ovog termina, ulaze u sledeći ciklus.
 5. Javno glasanje za najbolje fotografije putem sajta biće realizovano u 5 krugova. U okviru svakog kruga glasaće se od ponedeljka do nedelje u 23:59h, za fotografije pristigle u prethodnih nedelju dana. Ovaj deo konkursa će trajati četiri nedelje i tada će posetioci sajta izabrati četvoro finalista. Pored njih redakcija časopisa će izabrati još četvoro finalista. U petoj nedelji će se održati finale konkursa koje će trajati od 14.07. do 20.07. 2014. godine, kada će biti izabrani pobednici celokupnog Konkursa.
 6. Svaki korisnik može da dodeli najviše tri glasa u toku svakog kruga glasanja.
 7. Pravo na ucešće imaju svi punoletni državljani Republike Srbije sa prebivalištem u Srbiji. Zaposleni u kompanijama „Adria Media Serbia“ d.o.o. kao ni članovi njihovih porodica, nemaju pravo učešća na Konkursu.
 8. Jedan učesnik može prijaviti na konkurs jednu fotografiju. Ukoliko autor prijavi više fotografija za jednu kategoriju, samo prva prijavljena fotografija će biti prihvaćena.
 9. Organizator zadržava pravo da prihvati ili ne prihvati fotografiju za koju smatra da tehnički ne zadovoljava minimum kriterijuma koji određuje konkurs, bez posebnih objašnjenja. Zabranjeno je postavljanje (slanje) fotografija uvredljivog ili pornografskog sadržaja.
 10. Organizator se ne obavezuje da će članovima čija je fotografija prihvaćena za foto konkurs slati email sa obaveštenjem o prihvatanju fotografije.
 11. Autore najboljih fotografija konkursa u svakom od 4 kruga glasanja nagrađujemo knjigom IP Laguna i NG majicom.
 12. Autori najboljih fotografija biće nagrađeni objavljivanjem fotografija u avgustovskom broju magazina National Geographic, kao i: najbolja fotografija po broju glasova posetilaca sajta dobija paket knjiga IP Laguna i NG torbu za laptop, a najbolja fotografija po izboru redakcije jednogodišnju pretplatu na magazin National Geographic i NG putnu torbu.
 13. Fotografije koje učesnici šalju moraju biti autorske, odnosno oni moraju biti autori te fotografije. Onaj ko postavlja fotografije na konkurs, mora imati neotuđiva autorska prava na tu fotografiju koja su definisana važecim zakonima o autorskim pravima. Strogo je zabranjeno kopiranje takvog sadržaja bez dozvole autora. Organizator se odriče odgovornosti u slučaju povrede ovog prava od strane trećeg lica. Ukoliko Organizator posumnja da neko postavlja fotografiju na koju nema pravo, može zatražiti dodatni dokaz o autorstvu ili bez daljeg objašnjenja obrisati taj rad iz konkurencije. Učesnik mora biti spreman da na zahtev Organizatora dostavi fotografiju visoke rezolucije ili izvorni fajl.
 14. Organizator ima pravo na korišcenje svih objavljenih fotografija u okviru konkursa isključivo za promociju foto konkursa u bilo kojem obliku i u bilo kojem mediju. Pri tome će organizator nastojati da navede ime autora, ali ne odgovara ukoliko to uredništvo drugog medija ne učini. Pri ovakvom korišcenju Organizator se oslobađa od bilo kakvih potraživanja od strane Autora fotografija na konkursu.
 15. Korišcenje bilo kakve vrste kompjuterskog koda, virusa, ili bilo čega što može ometati, onemogućiti, naneti štetu, ili zloupotrebiti glasanje je zabranjeno. Takvi postupci mogu dovesti do eliminacije učesnika iz daljeg takmicenja i/ili zabranu glasanja onog ko je navedena pravila prekršio. Ukoliko se proceni ili posumnja da neki od učesnika na bilo koji način fabrikuju glasove (nagle promene broja glasova, bilo kakve naznake manipulisanja), Organizator zadržava pravo da ih diskvalifikuje iz konkursa i zanemari njihove glasove bez daljeg obrazloženja.
 16. Postavljanje komentara i diskusija dozvoljeni su tokom trajanja konkursa, ukoliko su u granicama pristojnosti i ne vređaju na rasnoj, verskoj, nacionalnoj, polnoj ili bilo kojoj drugoj diskriminišućoj osnovi.
 17. Rok za preuzimanje nagrada je 30 dana od dana proglašenja. Nakon 30 dana, Organizator zadržava pravo da ne dodeli nagradu dobitniku.
 18. Nepridržavanje gore navedenih pravila podleže diskvalifikaciji iz foto konkursa.
 19. Ukoliko postavite vašu fotografiju u foto konkurs, prihvatili ste uslove navedene u prethodnim stavkama.
 20. Sve žalbe i reklamacije rešava Organizator konkursa. Žalbe se šalju elektronskim putem na kontakt adresu ngmsrbija@adriamedia.rs u roku od 48 sati od trenutka objavljivanja pobednika. Organizator se obavezuje da će osnovane žalbe razmotriti i odgovoriti na njih 5 radnih dana po isteku roka za slanje žalbi.