3-D lice Beogradske mumije

Staroegipatski sveštenik Nesmin debitovao je u februarskom broju National Geographic Srbija još 2007. godine.

3-D lice Beogradske mumije

Pored papirusa sa Egipatskom knjigom mrtvih i zlatnih amajlija koji su tada predstavljeni, sada nam konačno otkriva i svoj izgled.

Rođen je oko 350. godine pre naše ere u gradu Akhmimu nizvodno od Luksora. Otac mu se zvao Džedhor, a majka Čai-Hator-Imu. Deda mi je bio Un-nefer, a pradeda takođe Džedhor. Svi članovi porodice bili su sveštenici u hramu boga plodnosti Mina.

Beogradu ga je poklonio mokrinčanin Hadži Pavle Riđički 1888. godine. Nakon skeniranja kompjuterskom tomografijom (CT), generisan je 3D model lobanje, a potom je sinhrono primenjen metod različitih softvera za forenzičku rekonstrukciju lica, usklađen sa podacima o polu, starosnom dobu i zanimanju pokojnika.

Detalji rekonstrukcije su uzeli u obzir i likovna dela epohe, posebno bitna za stil frizure (sveštenici su brijali glavu), boju kože i očiju. „Nesmin mi je do sada najstariji pacijent”, kaže radiolog dr Zoran Rakočević, koji je skenirao mumiju. Ovu izvanrednu rekonstrukciju je, u saradnji sa egiptologom dr Branislavom Anđelkovićem sa Filozofskog fakulteta u Beogradu, uradio forenzički 3D umetnik Džošua Harker iz Čikaga. Lice iz prošlosti koje nas gleda potvrđuje, po ko zna koji put, maksimu da slika vredi više od hiljadu reči.

Napisao: Branislav Anđelković
3D forenzička rekonstrukcija Nesmina: Džošua Harkerbonus video
ostavite komentar
Inicijalizacija u toku...
U prodaji je septembarsko izdanje časopisa National Geographic Srbija.